Objawy - depresja Depresja - Depresja

Depresja

objawy.org.pl

Jak odroźnić objawy?

Podwyzszony cholesterol

Kaszel alergiczny przeważnie przejawia się atakami podczas snu.

Spotyka się następujące czynniki wywołujące afatyczne zaburzenia mowy

Sen to przełączenie się organizmu na tak zwane „oszczędne funkcjonowani..depresja

depresja jest chorobą, która najczęściej objawia się permanentnym poczuciem smutku i beznadziei, przy czym są to uczucia inne niż zwykłe emocje spowodowane zniechęceniem, czy spadkiem energii życiowej. Szacuje się, że co dziesiąta osoba w pewnym momencie swojego życia cierpi na objawy depresji. Kobiety chorują częściej niż mężczyźni – co dziesiąta popada na poważną psychozę depresyjną. Każdego roku, tylko w Stanach Zjednoczonych, na chorobę tę zapada ponad 17 mln ludzi w każdym wieku, niezależnie od pochodzenia, statusu ekonomicznego, czy grupy społecznej, do której przynależą. depresja nie jest zaburzeniem dotykającym tylko dorosłych. Na depresję cierpi 1 na 33 małych dzieci oraz 1 na 8 nastolatków.

depresja nie jest tylko uczuciem smutku, czy przypadkowej melancholii. Uczucia te, są charakterystyczne zwłaszcza dla osób w wieku dorastania. O ile niepowodzenia i rozczarowania są przyczyną złego nastroju, o tyle w miarę upływu czasu stopniowo się zmniejszają. Lecz, gdy stan ten jest stateczny, a negatywny nastrój utrzymuje się przez dłuższy okres czasu – tygodnie, miesiące, a nawet dłużej – i ogranicza zdolność osoby do normalnego funkcjonowania, może być zdiagnozowany jako depresja.

RODZAJE:

1. Kliniczna

Jest poważnym zaburzeniem charakteryzującym się nieustępliwym spadkiem nastroju, poczuciem beznadziei lub winy i niemożnością odczuwania jakiejkolwiek radości. Stan ten zaburza codzienne funkcjonowanie, jak choćby jedzenie czy spanie. Niektórzy przechodzą depresję kliniczną tylko raz w życiu, inni mogą na nią cierpieć nawet kilkakrotnie. Do objawów, na które należy zwrócić uwagę należą: nieustający spadek aktywności życiowej i zmęczenie, osłabienie koncentracji i niemożność podejmowania decyzji, bezsenność lub nadmierna potrzeba snu, nerwowość, myśli samobójcze, nagły spadek wagi (więcej niż 5 % masy ciała). Rzadko zdarza się, by wszystkie z objawów występowały jednocześnie. Zazwyczaj, jeden z nich jest tak intensywny, że przyćmiewa pozostałe. Na depresję kliniczną w równym stopniu mogą cierpieć kobiety i mężczyźni, w tym dzieci i młodzież, przy czym u tych drugich, depresja nieraz wcale nie jest rozpoznana.

2. Przewlekła

Może zostać zdiagnozowana, gdy poczucie smutku, czy irytacji utrzymuje się przez rok lub dłużej. Osoby z tą depresją, niejednokrotnie mogą funkcjonować normalnie, jednak przy tym konsekwentnie czują się nieszczęśliwi. Naukowcy nie są pewni, co wywołuje dystymię. Ta forma depresji uznawana jest za skutek jaki wywołują zmiany zachodzące w mózgu, przepływie serotoniny, czy zaburzeniu neuroprzekaźników, co powoduje, że człowiek nie radzi sobie z emocjami. Zwiększone ryzyko zapadnięcia na dystymię dotyczy osób ogarniętych stresem przez dłuższy okres czasu, związanym z życiem uczuciowym, czy wywołanym pracą. Objawy dystymii, są takie same jak w przypadku depresji klinicznej, lecz są one mniej intensywne i dokuczają przez znacznie dłuższy okres czasu – rok, a nawet dwa lata.

    3. Bipolarna (dwubiegowa, maniakalna)

Jest chorobą, która charakteryzuje się drastycznymi wahaniami nastroju – od stanu pełnej euforii do poczucia beznadziei i głębokiej frustracji. Zaburzenia bipolarne są bardzo poważnym problemem. Pewnego rodzaju obłęd może wywoływać nie tylko stany permanentnego zmęczenia i niemożność ruszenia się z łóżka przez kilka dni, ale znacznie poważniejsze dysfunkcje jak halucynacje, pompatyczne uniesienia i iluzje, czy też paranoidalny gniew.

depresja dwubiegunowa, w dużej mierze jest zaburzeniem, które można odziedziczyć. Zmiany nastrojów mogą następować z różnorakim natężeniem i w różnych odstępach czasowych – od stopniowego nasilania się po nagłe napady trwające przez kilka minut po godziny. Wraz z dramatycznymi wahaniami emocjonalnymi, cierpiący na depresję dwubiegunową miewają problemy z zaburzeniami umysłowymi. Jednocześnie, mogą przy tym wyjawiać zaburzenia postrzegania, nie mogąc w normalny sposób funkcjonować w społeczeństwie.

Ten rodzaj depresji zwykle dotyka ludzi w wieku 15 – 24 lat. Do rzadkości należą przypadki, by depresja dwubiegunowa dotyczyła małego dziecka, lub osoby po 65 roku życia. Charakterystyczne symptomy u każdego mogą występować z różnym nasileniem i o różnej częstotliwości. Niektórzy przejawiają też nieznaczną ich ilość, ale i to przeszkadza im w prowadzeniu stabilnego życia. Depresję bipolarną, można podejrzewać, gdy: pojawiają się problemy z koncentracją, myśleniem, uczeniem się i zapamiętywaniem, występują nagłe doznania podniecenia i spadki nastroju, odczuwa się ciągłe napięcie, smutek, zwątpienie i bezradność, występują problemy ze snem, objawiające się nagłą pobudką wcześnie rano, zauważa się niechęć do wykonywania dotychczas ulubionych zajęć, wliczając współżycie płciowe, lub miewa się myśli o śmierci i samobójstwie.

 

 

Jest to podstawowy podział depresji. Oprócz tego wyróżnia się inne rodzaje depresji:

  • depresję poronną (subdepresję)- niekiedy jest ona niezwykle trudna do zdiagnozowania ze względu na silne, dominujące objawy współtowarzyszące, które mogą wskazywać na zupełnie inne choroby. Głównymi objawami depresji poronnej są: przyśpieszone bicie serca, płytki i szybki oddech, podwyższone ciśnienie krwi, zawroty oraz bóle głowy, biegunka, zaparcia, brak apetytu, utrata wagi.

  • depresję sezonową- ten rodzaj depresji pojawia się u ludzi zazwyczaj jesienią bądź zimą. Wynika to przede wszystkim z powodu małej ilości światła słonecznego. W związku z tym dochodzi do poważnych zaburzeń rytmów biologicznych. Do najczęstszych objawów depresji sezonowej można zaliczyć wzmożony apetyt, który zazwyczaj łączy się z przyrostem masy ciała oraz nadmierną senność.

  • depresję poporodową- tak jak sama nazwa wskazuje ten rodzaj depresji występuje u kobiet po porodzie. Pierwszymi objawami wskazującymi na tę chorobę jest ciągły smutek, przygnębienie, rozdrażnienie i zmęczenie. Bardzo często pojawiają się również problemy ze snem, nadmierna płaczliwość oraz problemy z wykonywaniem nawet najprostszych czynności.

ARTYKUŁYANEMIA

To potoczna nazwa niedokrwistości, czyli zbyt małej ilości hemoglobiny w erytrocytach...


OKULISTYKA

To nauka zajmująca się poznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób związanych ze wzrokiem.


ALERGIA NA KURZ

Kurz pod względem zdrowia nie jest zapewne odzwierciedleniem przyjaciela człowieka...


agresja.objawy.org.pl

Czasem słyszy się, że jakaś osoba jest bardzo agresywna

FORUM - OSTATNIO PRZEGLĄDANIE

Rehabilitacja

Rehabilitacja, bądź inaczej fizjoterapia koncentruje się na przywróceniu chorej osobie funkcjonalności organizmu...

Afazja

Chciałam zapytać czy terapię osób z afazją - po udarach, urazach czaszki w wypadkach itp. może prowadzić logopeda czy jest to zajęcie dla neurologopedy. Nie pytam o umiejętności,ale o wymagane...

Leczenie. Rak

Rak może wywoływać zespół objawów, którym nie poświęcamy początkowo większej uwagi